0 6444
Theo cơ quan ban hành văn bản: UBND Huyện Hương Sơn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 6444  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


418/UBND-KTHT05/03/2024UBND Huyện Hương SơnVv-to-chuc-cac-hoat-dong-huong-ung-Ngay-Quyen-cua-NTD VN


3/CTCT-UBND05/03/2024UBND Huyện Hương SơnCHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2024 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG SƠN


65/BC-UBND05/03/2024UBND Huyện Hương SơnBáo cáo kết quả thực hiện các Kết luận, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy


412/UBND-KTHT05/03/2024UBND Huyện Hương SơnV/v báo cáo tình hình tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về đánh số và gắn biển số nhà


43/GM-UBND05/03/2024UBND Huyện Hương SơnGiấy mời Hội thảo mô hình trồng cây ngô ngọt


54/TB-UBND05/03/2024UBND Huyện Hương SơnHội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024


411/UBND-NTM05/03/2024UBND Huyện Hương SơnV/v đề xuất cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới417/UBND-NN05/03/2024UBND Huyện Hương SơnVề việc đăng ký thực hiện Nghị quyết số 114/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh


416/UBND-VP05/03/2024UBND Huyện Hương SơnV/v tham mưu các nội dung theo Kế hoạch số 101-KH/HU ngày 25/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy


48/TB-UBND05/03/2024UBND Huyện Hương SơnVề việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản


51/HĐND04/03/2024UBND Huyện Hương SơnThường trực HĐND huyện báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)


53/TB-UBND04/03/2024UBND Huyện Hương SơnThông báo đón tiếp Đoàn công tác Hội thơ Hồng Lam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An


409/UBND-NV04/03/2024UBND Huyện Hương SơnGóp ý dự thảo Thông tư

35/UBND04/03/2024UBND Huyện Hương SơnV/v tăng cường công tác theo dõi diễn biến rừng
405/UBND-NN04/03/2024UBND Huyện Hương SơnVề việc đăng ký thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030, tỉnh Hà Tĩnh” năm 2024


400/UBND-NN04/03/2024UBND Huyện Hương SơnV/v chủ động triển khai nhiệm vụ PCCCR năm 2024


407/UBND-BQL04/03/2024UBND Huyện Hương SơnV/v thực hiện công tác GPMB công trình mở rộng mạng lưới nước sạch khu vực thị trấn Phố Châu và vùng phụ cận


49/TB-UBND04/03/2024UBND Huyện Hương SơnVề việc thẩm định, lựa chọn các ý tưởng sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024 (đợt 1)


402/UBND-GD04/03/2024UBND Huyện Hương SơnÝ kiến về tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025403/UBND-GD04/03/2024UBND Huyện Hương SơnGóp ý dự thảo Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
406/UBND-VP04/03/2024UBND Huyện Hương SơnHỏa tốc: V/v báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy


41/GM-UBND04/03/2024UBND Huyện Hương SơnHỏa tốc: Giấy mời làm việc soát xét tiến độ GPMB một số công trình, dự án trên địa bàn


40/GM-UBND01/03/2024UBND Huyện Hương SơnGM Bàn giao tim, mốc tọa độ để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Đường giao thông liên xã An Hòa Thịnh - Sơn Tiến, huyện Hương Sơn397/UBND-LĐTBXH01/03/2024UBND Huyện Hương SơnV/v tăng cường quản lý hoạt động dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững398/UBND-TNMT01/03/2024UBND Huyện Hương SơnĐăng ký danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung từ năm 2024393/UBND-NV01/03/2024UBND Huyện Hương SơnĐề nghị tiếp nhận công chức


399/UBND-NN01/03/2024UBND Huyện Hương SơnV/v thống nhất thu tiền vắc xin và phí tiêm phòng đối với gia súc, gia cầm năm 202460/BC-UBND01/03/2024UBND Huyện Hương SơnBáo cáo (gửi tỉnh) kết quả thực hiện tết trồng cây xanh trong dịp xuân Giáp thìn năm 2024
387/UBND-VHTT01/03/2024UBND Huyện Hương SơnV/v tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan báo chí bằng văn bản điện tử


385/UBND-VHTT01/03/2024UBND Huyện Hương SơnCông văn góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2024