ccông văn ứng phó bão số 4
  V/v xác nhận các thông tin cá nhân và việc lưu trữ sổ hộ tịch tại địa phương
  Tình hình thực hiện Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về chính sach hỗ trợ phẩu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh từ năm 2013-2022
  chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lớn
  xin y kiến vê tình trạng tài sản và khả năng sửa chữa tài sản là nhà công trình xây dựng chưa hết hạn sử dụng
  Báo cáo thực hiện quyền trẻ em
  Báo cáo thực hiện quyền trẻ em
  ứng phó với mưa lớn
  Lịch trực mưa lớn từ 23 đến 24.9.2022
  Góp ý Dự thảo Nghị quyết 158
  Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn xã Sơn Bình
  Kiện toàn về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn xã Sơn Bình
  CÔNG VĂN V/v tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022)
  CÔNG VĂN V/v hướng dẫn thực hiện củng cố, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở năm 2022
  Báo cáo công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tháng 7
  BÁO CÁO về việc cung cấp thông tin
  BÁO CÁO về việc cung cấp thông tin
  QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2022
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai số liệu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022
  CÔNG VĂN Về việc Cho ý kiến dự án “Đầu tư khai thác đất san lấp núi Cồn Vải” của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Bình Đức
  QUYẾT ĐỊNH Về việc chỉ định đơn vị quản lý dự án Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Sơn Phú đoạn từ Trường Tiểu học đến đường Hồ Chí Minh
  QUYẾT ĐỊNH Về việc chỉ định đơn vị giám sát thi công Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Sơn Phú đoạn từ Trường Tiểu học đến đường Hồ Chí Minh
  QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt hủy thầu Gói thầu: 01-XL: Xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt thuộc dự án Nhà đa năng 02 tầng Trường Mầm non Sơn Phú
  QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Nhà đa năng 02 tầng Trường Mầm non Sơn Phú
  QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình: Nhà đa năng 02 tầng trường Mầm non Sơn Phú
  BÁO CÁO Kết quả triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
  KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn, phòng chống đuối nước trẻ em
  CÔNG VĂN V/v Thi công lắp đặt biển chỉ dẫn đường giao thông và gắn biển số nhà
  QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu 03-TV-TĐ HSMT: Tư vấn thẩm định HS mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 01-XL: Xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt thuộc dự án Nhà đa năng 02 tầng Trường Mầm non Sơn Phú