Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn thị trấn Tây Sơn
  Quyết định Về việc kiện toàn ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023
  TỜ TRÌNH V/v Đề nghị công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có nguồn gốc sử dụng làm đất ở trước ngày 18/12/1980 (Trần Quốc Tuệ)
  TỜ TRÌNH V/v Đề nghị công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có nguồn gốc sử dụng làm đất ở trước ngày 18/12/1980
  Quyết định phê duyệt các phương án của công an, quân sự, HTX trong PCTT năm 2023
  Phương án sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm trong PCTT năm 2023
  V/v đăng ký kế hoạch làm đường GTNT, rãnh thoát nước, phục hồi, nâng cấp, mặt đường BTXM năm 2024 theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND
  THÔNG BÁOVề việc thay đổi thời gian họp Ủy ban nhân dân huyện
  Thông báo tham dự Hội nghị tập huấn, phổ biến cơ chế, chính sách nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới
  V/v tuyên truyền về Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
  V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030
  V/v thanh lý ô tô
  V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho Tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác (lần 3)
  V/v kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng công trình
  ĐK lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương theo hình thức trực tuyến
  VỀ VIỆC TIẾP NHẬN GIÁO VIÊN NGOÀI TỈNH
  V/v góp ý Biên bản giao ban thường niên giữa huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh và huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhămxay, nước CHDCND Lào
  V/v đăng ký thành viên tham gia Đoàn học tập, trao đổi kinh nghiệm Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023.
  GIẤY MỜIDự Chương trình "Vui tết Trung thu" năm 2023
  Phát động tháng cao điểm xây dựng nông thôn từ ngày 21/9/2023 – 21/10/2023
  về giải tỏa hành lang giao thông đường bộ trên địa bàn xã năm 2023;
  Biểu thống kê doanh nghiệp
  Tờ trình đề nghị đính chính thông tin trong danh sách hộ có mức sống trung bình
  Góp ý dự thảo Thông tư quy định việc xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra
  Báo cáo Sơ kết việc thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra
  Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn huyện Hương Sơn
  V/v đưa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính mới vào sử dụng
  Quyết định thành lập đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm Tết Trung thu
  Quyết định kiện toàn BCĐ chuyển đổi số
  Quyết định chỉ định nhà thầu thi công gói thầu 01-XL xây lắp công trình: Sửa chữa tuyến đường Hà Huy Giáp thị trấn Tây Sơn (đoạn từ giao đường Cao Thắng đến nhà văn hóa tổ dân phố 5)