Tờ trình giải quyết chế độ mai táng phí BTXH
  Về việc đề nghị giải quyết chế độ chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP
  Kế hoạch tư pháp năm 2023
  triển khai thực hiện Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 và Hướng dẫn số 909/HD-SYT ngày 17/3/2023 của Sở Y tế
  Đăng ký mô hình, sáng kiến, giải pháp trong cải cách hành chính năm 2023
  Triển khai công tác văn thư lưu trữ năm 2023
  Góp ý dự thảo Văn kiện dự án và Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với Phái đoàn Tổ chức di cư quốc tế - Cơ quan Di cư Liên Hợp quốc tại Việt Nam (IOM)
  Đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn
  Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm
  Cam kết GPMB cầu Bà Nậm
  V/v cử người tham gia tố tụng và cung cấp tài liệu, chứng cứ (vụ án tranh chấp đất đai với nguyên đơn là ông Nguyễn Đình Lý, bị đơn là ông Nguyễn Huệ, đều ở xóm 1, xã Sơn Trường)
  góp ý đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Cửa khẩu QT Cầu Treo (lần 2)
  GIẤY MỜIHọp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
  QĐ Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026
  kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật
  Báo cáo công tác tuyên truyền cchc quý 1
  V/v triển khai cập nhật định danh cá nhân/CCCD và dữ liệu người tham gia BHYT
  V/v báo cáo kết quả thực hiện quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công và đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định
  góp ý vào dự thảo Văn bản
  V/v báo cáo tình hình thực hiện Công điện của Thủ tướng chính phủ về đầu tư xây dựng trường học, cơ sở y tế tại các khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư, khu công nghiệp, khu kinh tế và hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại trường học, đô thị, khu du lịch
  Về việc đề nghị thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân
  Giấy mời họp quán triệt công tác tiêm phòng gia súc
  Giấy mời dự lễ ra quân huấn luyện quân sự năm 2023
  QĐ kiện toàn HĐNVQS
  Về việc đề nghị hổ trợ mai táng phí BTXH
  Điều động LLDQ binh chủng HLCĐ năm 2023
  Điều động LLDQTC huấn luyện CĐ năm 2023
  Điều động LLQD cơ động HLCĐ năm 2023
  Thành lập tổ giáo viên
  thành lập BCĐ huấn luyện chiến đấu năm 2023