vnavGazetteDocsByMonth;vnavDocumentsByTimeRange;vnavDocumentsByAgency;vnavDocumentsByType;vnavDocumentsByArea0
Văn bản trong ngày Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 20 văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


402/UBND-GD04/03/2024UBND Huyện Hương SơnÝ kiến về tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025

35/UBND04/03/2024UBND Huyện Hương SơnV/v tăng cường công tác theo dõi diễn biến rừng


409/UBND-NV04/03/2024UBND Huyện Hương SơnGóp ý dự thảo Thông tư


4/HĐND04/03/2024HĐND Huyện Hương SơnChương trình công tác của Hội đồng nhân dân huyện tháng 3/2024


51/HĐND04/03/2024UBND Huyện Hương SơnThường trực HĐND huyện báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)


49/TB-UBND04/03/2024UBND Huyện Hương SơnVề việc thẩm định, lựa chọn các ý tưởng sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024 (đợt 1)
405/UBND-NN04/03/2024UBND Huyện Hương SơnVề việc đăng ký thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030, tỉnh Hà Tĩnh” năm 2024


53/TB-UBND04/03/2024UBND Huyện Hương SơnThông báo đón tiếp Đoàn công tác Hội thơ Hồng Lam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An403/UBND-GD04/03/2024UBND Huyện Hương SơnGóp ý dự thảo Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ


407/UBND-BQL04/03/2024UBND Huyện Hương SơnV/v thực hiện công tác GPMB công trình mở rộng mạng lưới nước sạch khu vực thị trấn Phố Châu và vùng phụ cận


41/GM-UBND04/03/2024UBND Huyện Hương SơnHỏa tốc: Giấy mời làm việc soát xét tiến độ GPMB một số công trình, dự án trên địa bàn
406/UBND-VP04/03/2024UBND Huyện Hương SơnHỏa tốc: V/v báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy35//UBND04/03/2024UBND xã Sơn Lễrà soát đăng ký học nghề năm 2024


400/UBND-NN04/03/2024UBND Huyện Hương SơnV/v chủ động triển khai nhiệm vụ PCCCR năm 2024


24/KH-UBND01/03/2024UBND xã An Hòa Thịnhkế hoạch công tác Tư pháp năm 2024


21/KH-UBND01/03/2024UBND xã Sơn Kim 2nhiệm vụ tư pháp năm 2024


33/QĐ-UBND29/02/2024UBND xã Sơn TrungV/v phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa đường trục thôn Yên Sơn xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn


34/QĐ-UBND29/02/2024UBND xã Sơn TrungQuyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đường trục thôn Yên Sơn


32/QĐ-UBND29/02/2024UBND xã Sơn Trungvề việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình sữa chữa đường trục thôn Yên Sơn


20/KH-UBND23/02/2024UBND xã Sơn Kim 2Đào tạo nghề - Giải quyết việc làm năm 2024