30//CV-UBND
Chi tiết văn bản
30//CV-UBND
Quyết định thành lập tổ bầu cử trưởng thôn từ số 30 - 43
Ngày ban hành 10/08/2022
Người ký Lê Trường Sơn
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND xã Quang Diệm
Phân loại Tờ trình
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước