36/UBND-YT
Chi tiết văn bản
36/UBND-YT
V/v đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin COVID-19
Ngày ban hành 11/08/2022
Người ký Phạm Bình Luận
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND xã Sơn Long
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước