76/BC-UBND
Chi tiết văn bản
76/BC-UBND
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 8 năm 2022
Ngày ban hành 12/08/2022
Người ký Phan Xuân Định
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND Thị trấn Phố Châu
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước