12/UBND
Chi tiết văn bản
12/UBND
V/v tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn
Ngày ban hành 23/02/2022
Người ký Nguyễn Huy Lợi
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND xã Sơn Bình
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước