59/BC-UBND
Chi tiết văn bản
59/BC-UBND
59. báo cáo tiếp công dân tháng 8 năm 2022 sơn tây
Ngày ban hành 12/08/2022
Người ký Cao Văn Đức
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND xã Sơn Tây
Phân loại báo cáo kiểm soát
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước