54/BC-UBND
Chi tiết văn bản
54/BC-UBND
BC tiếp công dân, giải quyết KNTC tháng 8 năm 2022
Ngày ban hành 12/08/2022
Người ký Phạm Bình Luận
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND xã Sơn Long
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước