123/TB-UBND
Chi tiết văn bản
123/TB-UBND
Thông báo tham dự Hội nghị tập huấn, phổ biến cơ chế, chính sách nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới
Ngày ban hành 23/09/2023
Người ký Phan Tiến Hùng
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành UBND Huyện Hương Sơn
Phân loại THÔNG BÁO LỊCH
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước