73/UBND
Chi tiết văn bản
73/UBND
xác nhận các thông tin cá nhân và việc lưu trữ sổ hộ tịch tại địa phương
Ngày ban hành 11/08/2022
Người ký Phan Xuân Định
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND Thị trấn Phố Châu
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước