3908/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3908/QĐ-UBND
Phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch UBND xã Sơn Lâm
Ngày ban hành 11/08/2022
Người ký Nguyễn Quang Thọ
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND Huyện Hương Sơn
Phân loại Quyết định nhân sự
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước