75/BC-UBND
Chi tiết văn bản
75/BC-UBND
Cung cấp thông tin, số lượng đối tượng chính sách là người DTTS
Ngày ban hành 11/08/2022
Người ký Phan Xuân Định
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND Thị trấn Phố Châu
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước