44/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
44/QĐ-UBND
Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022
Ngày ban hành 12/08/2022
Người ký Nguyễn Đức Thắng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND xã Sơn Giang
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước