40/BC - UBNDBC-UBND
Chi tiết văn bản
40/BC-UBND
Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tháng 8
Ngày ban hành 11/08/2022
Người ký Nguyễn Xuân Huy
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND xã Sơn Ninh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước