37/UBND-VP
Chi tiết văn bản
37/UBND-VP
Công văn Về việc chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương tham gia các cuộc họp tại xã
Ngày ban hành 12/08/2022
Người ký Phạm Bình Luận
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND xã Sơn Long
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước