32/BC-UBND
Chi tiết văn bản
32/BC-UBND
Nội dung về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 8 năm 2022
Ngày ban hành 12/08/2022
Người ký Nguyễn Đức Thắng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND xã Sơn Giang
Phân loại báo cáo kiểm soát
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước